Սերնդեսերունդ

Այսօր մեծացել է մի ամբողջ սերունդ, որը չի հիշում Սովետական Միությունը, բայց կարոտ է զգում: Նրանք անկեղծորեն չեն հասկանում նրանց, ովքեր խորհրդային տարիներին «պայքարում էին հանուն ազատության»: Ի՞նչն էր պակասում այդ մարդկանց: Ինչու նրանք տառապեցին: Տեսնենք արդյո՞ք այդքան լավն էր խորհրդաին միությունում ապրելը, ինչպես մեզ ասում են հայրենասեր հրապարակախոսները: Եվ իսկապես, մարդիկ, ովքեր երազում էին փոփոխություններ խորհրդային տարիներին, միանգամայն սխալ էին: Որն է տարբերությունը մեր կյանքի այժմ խորհրդաին միությունից:

Եվ կրկին մենք ապրում ենք «այդպիսի ծանր պահին:

Այժմ հայտնվել են սմարթֆոններ, նոութբուքեր և այլ հարմարանքներ: Բայց արդյո՞ք երկրում ներքին փոխվել են մարդիկ: Սա այն հարցն է, որն առավելագույնս հետաքրքրում է մեզ: Ի վերջո, այս մարդիկ, ինչպես նախկինները, երջանկություն են ուզում, բայց երջանկությունը փող չէ, և աննկատելիորեն այն չի ընկնում որևէ մեկի գլխին:

Վերջերս վիրուսից բավականին մեծ շատ մարդիկ սկսեցին լրջորեն համեմատել խորհրդաին միություն դարաշրջանը և ներկայիս ժամանակը:

Տեքստային խնդիրներ

 1.30 էջը մուտքագրելու համար օպերատորներիցառաջինը ծախսում է 5ժ, իսկ երկրորդը՝ 6ժ:

ա/ Քանի՞ էջ կարող են նրանք միասին մուտքագրել 1 ժամում:

1) 30: 5= 6 /1 ժամում/ 
2) 30: 6 = 5  /1 ժամում/
3) 6+5  =11 / միասին/

 

բ/ Քանի՞ էջ կմուտքագրի առաջին օպերատորը այնժամանակահատվածում, երբ երկրորդըմուտքագրում է 35 էջ:

1) 35 : 5 = 7 /ժ/
2) 7 ×6 =42 / էջ /

 

 

3. Ի՞նչ կշռային հարաբերությամբ պետք է խառնել25% — անոց աղի լուծույթը մաքուր աղի հետ  40% —անոց աղի լուծույթ ստանալու համար:

40/100=25/100x+1-x

0.75x=0.6

x=0.8=4/5

 

Լուծույթի հարաբերությունը մաքուր աղին 4:1


 4. Բանվորը պետք է աշխատեր 4 ժամ: Նա 2 ժամաշխատելուց հետո ևս 3 ժամ աշխատեց, բայց 20% նվազ արտադրողականությամբ: Քանի՞ տոկոսովբանվորը կատարեց առաջադրանքը:

Արագություն՝ ¼

Կատարած աշխատանք՝ ¼*2+1/4*(1-20/100)*3=1/2+1/5*3=5/10+6/10=11/10=110%

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 192, 193

Գտնել այն կետը, որտեղ f(x)=5x/4x²-3 ֆունկցիան ընդունում է՝

ա) 5 արժեքը- x=1, x=-0,75

բ) 2,5 արժեքը- x=1+√13/4, x=1-√13/4

գ) -5 արժեքը- x=0,75, x=-1

Ֆարենհայթի սանդղակով T աստիճանի ֆունկցիոնալ կախվածությունն ըստ Ցելսիուսի t աստիճանից տրվում է T=1,8t+32 բանաձևով։ Գտնել ջերմաստիճանն ըստ Ֆարենհայթի, եթե ըստ Ցելսիուսի այն հավասար է՝

ա) 0⁰ T=32⁰

բ) -15⁰ T=5⁰

գ) -40⁰ T=-40⁰

դ) 10⁰ T=50⁰

ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ 190, 191

Գտնել f ֆունկցիայի արժեքները տրված x կետերում.

ա) f(x)=x+1/x
f(-2)=-2,5
f(3)=10/3
f(1/3)=10/3

բ) f(×)=√(4x-x²)+1
f(0)=1
f(2)=5
f(4)=1

գ) f(x)=sin²2x
f(-π/12)=0,25
f(0)=0
f(π/3)=3/4

Դիցուք f(x)=3x-5/x²-1

Գտնել f ֆունկցիայի որոշման տիրույթը

(-∞,1)U(-1,1)U(1,+∞)

Պատկանու՞մ են արդյոք -7, 0, 2,5 թվերը f ֆունկցիայի արժեքների բազմությանը։

-7 այո, 0 այո, 2,5 ոչ

1. What kind of «plague» is the author of this story talking about?

Plague is an infectious disease.

2. Why was Irene Crane so popular in childhood?

Irene was a smart beautiful girl and they were afraid of her.

3. Why was Sister Irene Caroline always called outside of her house just Sister Irene?

  Caroline was just a shadow after her popular sister.

4. Was Irina’s sister jealous of Irina’s popularity or was she only happy with the “pale reflection” of her more popular sister?

Irina’s sister, realizing her inability to compete with the beauty and manner of Irina, was completely pleased to be just a pale reflection of her yellow-haired commander.

5. Why do adults look at the party at Ginny Smith’s house with some doubt?

Sister Irene had childhood paralysis.

6. Why was Sister Irene not invited to this party?

  She was not invited because she did not attend school.

7. What kind of sad message did Mrs. Smith receive on the phone when the girls left the party?

Ginny Smith’s mother that Sister Irene had childhood paralysis.

8. Why did the author write to her father asking her to be taken from this city?

She was very afraid of the disease.

9. When did she finally return to this city?

She was a woman when she returned to this city.

10. What changes did cranes girls have during this time?

Irene became a stupid girl, and Caroline became beautiful and very smart.

A. Match the word in the left column to its OPPOSITE in the right column:

1.popular

2. happy garden

3. late early

4. strong-weak

5. up and down

6. true lie

7. lower-higher

8. hard software

9. lost

10. dirty

Use the following expressions in your own sentences:

to be known as — She was known as the best guitar player in her band.

in the past — what happened to me, in the past.

to be ashamed — the child was ashamed of his actions.

for the good — This lie was for the good of the team.

hang up — please hang up and talk to me.

In the end — In the end, she was very upset.

play jokes — bad guys joked about their weak friends.

for a while — just shortly he realized his mistake.

all day — the school principal has a whole day of meeting.

C. Nouns can be formed from some verbs by adding the –ment ending.

For example: they came together to decide how to govern the country; the government they created lasted almost two hundred years.

Change the following verbs to nouns by adding –ment. Then use each of the resulting words in your own sentence:

1. develop

The boss wanted to see the development of his plant

2. update

They had some snacks before the main meal.

3. install

human rights institution canceled rally

4. improve

The improvement of this company goes forward

5. manage

Management did not accept this proposal.

6. hire

They offer him a good job.

7. retire

For you, this is an early retirement.

8. organize

All events were stolen

9. execute

This was his perfect execution.

10. excite

When she saw him, she felt a thrill.

Առևտրատնտեսական հարաբերություններ

Հայաստանն Իրանից ներկրում է կենդանիներ, սննդամթերք, հանքահումքային արտադրանք, մոլիբդեն, էլեկտրաէներգիա, քիմիկատներ, ավտոմեքենաներ, սարքավորումներ և արդյունաբերական ապրանքներ և արտահանվում է հանքահումքային արտադրանք, փայտ, սննդամթերք, էլեկտրաէներգիա։

2007 թ. հոկտեմբեր ամսին տեղի ունեցավ ԻԻՀ Նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի պաշտոնական այցը ՀՀ, որի ընթացքում քննարկվեցին երկկողմ հարաբերությունների օրակարգային մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես՝ Իրան-Հայաստան գազատարի շինարարության շարունակումը, Իրան-Հայաստան երկաթուղու շինարարությունը, Հայաստան-Իրան բարձրավոլտ էլեկտրահաղորդման 3-րդ գծի և Իրան-Հայաստան նավթամթերքի խողովակաշարի կառուցումը։ 2007 թ. հոկտեմբերի 26-ին ՀՀ Նախագահի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ Իրան-Հայաստան /Կապան-Մեղրի/ այլընտրանքային ճանապարհի բացման արարողությունը։ Մեղրի – Կապան էապես ավելի էժան ինքնարժեք ունեցող նոր ճանապարհի երկարությունը 91կմ է։ 2008 թ. նոյեմբերի վերջին ավարտվեցին Իրան-Հայաստան գազատարի երկրորդ հատվածի շինարարարական աշխատանքները։

2010 թ. հունվարի 27-ին Երևանում գումարվեց հայ-իրանական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 9-րդ նիստը, որի արդյունքում ստորագրվեց Փոխըմբռնման հուշագիր։ Այդ հուշագրով պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեցին առևտրատնտեսական, բանկային, տրանսպորտի և կապի, գյուղատնտեսության, առողջապահության և մյուս բնագավառներում։ Ներկայումս հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովը լուրջ դերակատարություն ունի հայ-իրանական տնտեսական հարաբերություններում։

Ինչ վերաբերվում է տարածաշրջանում ստեղծված համաճարակային իրադրությունն, կարծում եմ հիմա շատ շատերը աչք են պակում երկրների հարաբերույունների վրա և փորձում գոյատևել:

Հայ-իրանական հարաբերություններ

Հայաստանի և Իրանի միջև հարաբերություններն ունեն հազարավոր տարիների պատմություն։ Մարաստանի կայսրության փլուզումից ի վեր երկու երկրների ժողովուրդնըրի միջև հաստատվել են մշակութային և պատմական կապեր։ Հայաստանն անկախացումից հետո բարիդրացիական հարաբերություններ է հաստատել Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ։ Ունենալով փակ սահման Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ՝ Հայաստանի Հանրապետությունը մեծապես կարևորում է կապը Իրանի հետ և վերջինիս համարում է իր ռազմավարական դաշնակիցը։ Հայաստանի անկախացումից հետո Իրանի հետ աստիճանաբար սկսեցին հաստատվել սերտ, բարիդրացիական հարաբերություններ բոլոր բնագավառներում։ Արդյունավետ համագործակցություն ծավալվեց էներգետիկայի, տրանսպորտի, բնապահպանության, առողջապահության, գյուղատնտեսության, գիտության, կրթության, մշակույթի բնագավառներում, ինչպես նաև միջմարզային գործակցության ոլորտում։

Հայ Վրացական հարաբերությունները

Դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1992 թվականի հուլիսի 17-ին։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Վրաստանի և Հայաստանի միջև կնքված են ավելի քան 80 պայմանագրեր, այդուհանդերձ երկրների միջև հարաբերությունները միանշանակ չեն։ Հայաստանն անդամակցում է ԵԱՏՄ-ին և ունի լարված հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ։ Վրաստանը ունի լարված հարաբերություններ Ռուսաստանի հետ և սերտ համագործակցում է Թուրքիայի ևԱդրբեջանի հետ։ Վրաստանը պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ՝ Դոնբասի ճգնաժամի հետ կապված։

Վրաստանը և Հայաստանը հնում մեկ պետության կազմում են եղել: 13-րդ դարում, մինչ մոնղոլական արշավանքները, ժամանակակից Հայաստանի մեծ մասը կախվածության մեջ է եղել Վրաց թագաորությունից: Հետագայում հայկական և վրացական հողերը եղել են Օսմանյան կայսրության և Սեֆյան Պարսկաստանի կազմում, իսկ 19-րդ դարում Վրաստանը և Հայաստանը անցան Ռուսական կայսրության կազմը: 20-րդ դարում Վրաստանը և Հայաստանը անցել են ԽՍՀՄ կազմը: Երկու հանրապետություններն էլ մասնակցել են Երկրորդ համաշխարային պատերազմին: Վերակառուցման ժամանակ Հայաստանը և Վրաստանը պայքարել են ԽՍՀՄ կազմից դուրս գալու համար՝ Մերձբալթյան երկրների հետ միասին և նույնիսկ հրաժարվել են ԽՍՀՄ պահպանման հանրաքվե անցկացնել:

Երկկողմ դիվանագիտական հարաբերությունները հաստատվել են 1992 թվականի հուլիսի 17-ին, իսկ 2001 թվականի հոկտեմբերին երկու երկրների միջև կնքվել է «Բարեկամության, համագործակցության և փոխօգնության» պայմանագիրը: Վրաստանը տնտեսական ամուր կապեր ունի Թուրքիայի ևԱդրբեջանի հետ, որոնց հետ ՀՀ-ն չունի դիվանագիտական հարաբերություններ: Պաշտոնական Երևանը դաշնակցական կապեր ունի Ռուսաստանի հետ, որի հետ պաշտոնական Թբիլիսին դադարեցրել է դիվանագիտական հարաբերությունները: Այդուհանդերձ, քանի որ ՀՀ սահմանները Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, Վրաստանը կարևոր դեր ունի ՀՀ տնտեսության համար՝ արտահանման և ներկրման տեսանկյունից: ՀՀ-ի և Վրաստանի միջև գործում է երկաթգիծ, որը իրար է կապում երկու երկրների մայրաքաղաքները: 2009 թվականին վրացական ապրանքների ներկրմամբ ՀՀ-ն զբաղեցնում է 4-րդ տեղը՝ սպառելով վրացական արտահանվող ապրանքների 7.9%-ը: ՀՀ-ն Վրաստան է արտահանում էլեկտրաէներգիա:

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы